Website Level Psychologie

Project omschrijving:

Level Psychologie kijkt voorbij persoonlijke beperkingen naar de mogelijkheden. Door middel van cursussen, workshops en training op maat, gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei, wordt deze doelstelling nagestreefd. In een heldere en frisse vormgeving is de website en webshop opgezet en uitgewerkt.

Realisatie: 2018

Opdrachtgever: Level Psychologie/Typify

Partner: Typify

Branche: MKB

Producten: website/webshop

URL: www.levelpsychologie.nl