Huisstijl Tafel van Tak

Projectomschrijving: 
Voor de start-up Tafel van Tak is een speelse huisstijl ontwikkeld. Het ontwikkelde beeldmerk van het logo is een combinatie van de koksmuts en een tafel. Dit element is ook gebruikt als kenmerkende vorm in het drukwerk. De herkenbaarheid wordt hiermee vergroot.

Realisatie: januari 2017

Opdrachtgever: Tafel van Tak, Den Haag

Branche: Horeca

Producten: Logo, flyer, visitekaart